نام مرکز

شرح خدمات

آدرس

تلفن

ساعت کاری

پایگاه شماره 3 کن

  • خدمات بهداشت خانواده ( مراقبت از مادر باردار، کودک، میانسال، سالمند ،مشاوره باروری سالم)
  • پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
  • خدمات سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس
  • واکسیناسیون
  • آموزش و ارتقا سلامت و خودمراقبتی
  • کلر سنجی

 

پایین تر از نیایش-ساختمان قائم-واحد1

44339406

14:15-7:45

Template settings