نام مرکز

شرح خدمات

آدرس

تلفن

ساعت کاری

پایگاه شماره 1 کن

خدمات بهداشت خانواده ( مراقبت از مادر باردار، کودک، میانسال، سالمند ،مشاوره باروری سالم)

پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

خدمات سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

واکسیناسیون

آموزش و ارتقا سلامت و خودمراقبتی

کلر سنجی

 

کن- میانده- جنب کفش ملی سابق زینبیه اعظم کن

44365382

14:15-7:45

Template settings