نام مرکز

شرح خدمات

آدرس

تلفن

ساعت کاری

مرکز خدمات جامع سلامت شهرک چشمه

خدمات بهداشت خانواده ( مراقبت از مادر باردار، کودک، میانسال، سالمند ،مشاوره باروری سالم)

پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

خدمات سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

واکسیناسیون

آموزش و ارتقا سلامت و خودمراقبتی

کلر سنجی

پزشک عمومی

مشاوره تغذیه

بهداشت روان

میدان المپیک، شهرک صدرا کوچه شهید نیایی

44146533

14:15-7:45

Template settings