نام مرکز

شرح خدمات

آدرس

تلفن

ساعت کاری

مرکز خدمات جامع

  سلامت کن

خدمات بهداشت خانواده ( مراقبت از مادر باردار، کودک، میانسال، سالمند ،مشاوره باروری سالم)

پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

خدمات سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

واکسیناسیون

آموزش و ارتقا سلامت و خودمراقبتی

کلر سنجی

پزشک عمومی

آزمایشگاه

پیشگیری ازهاری

درمان سالک

مشاوره ژنتیک

مشاوره شیرمادر

کلاس آمادگی زایمان

مشاوره داوطلبین ازدواج

واکسن داوطلبین ازدواج

شهران-خیابان کوهسار-رو به روی خیابان یکم شهران-خیابان شهید ادهمی

44300894

14:15-7:45

Template settings