نام مرکز

شرح خدمات

آدرس

تلفن

ساعت کاری

مرکز خدمات جامع 

شهید غفاری

خدمات بهداشت خانواده ( مراقبت از مادر باردار، کودک، میانسال، سالمند ،مشاوره باروری سالم)

پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

خدمات سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

واکسیناسیون

آموزش و ارتقا سلامت و خودمراقبتی

کلر سنجی

دندانپزشکی

پزشک عمومی

بهداشت محیط

بهداشت حرفه ای

مشاوره تغذیه

بهداشت روان

غربالگری هیپوتیروئیدی

 

اکباتان-فاز 2- مجتمع تجاری گلها-طبقه همکف

44667559

14:15-7:45

Template settings