نام مرکز

شرح خدمات

آدرس

تلفن

ساعت کاری

مرکز  خدمات جامع  سلامت شهر زیبا

خدمات بهداشت خانواده ( مراقبت از مادر باردار، کودک، میانسال، سالمند ،مشاوره باروری سالم)

پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

خدمات سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

واکسیناسیون

آموزش و ارتقا سلامت و خودمراقبتی

کلر سنجی

پزشک عمومی

دندانپزشکی

بهداشت محیط

مشاوره تغذیه

بهداشت روان

غربالگری تیروئید

مشاوره ازدواج

آزمایشگاه

واکسیناسیون هاری

 

 

انتهای شهر زیبا-خیابان آشوری-بلوک11

44667559

14:15-7:45

Template settings