نام مرکز

شرح خدمات

آدرس

تلفن

ساعت کاری

مرکز  خدمات جامع  سلامت شقایق

خدمات بهداشت خانواده ( مراقبت از مادر باردار، کودک، میانسال، سالمند ،مشاوره باروری سالم)

پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

خدمات سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

واکسیناسیون

آموزش و ارتقا سلامت و خودمراقبتی

کلر سنجی

پزشک عمومی

دندانپزشکی

مشاوره تغذیه

بهداشت روان

غربالگری هیپوتیروئیدی

 

مخبری (35 متری گلستان)-16 متری اول جنوبی-پلاک 310

46139620

14:15-7:45

Template settings