نام مرکز

شرح خدمات

آدرس

تلفن

ساعت کاری

مرکز خدمات جامع سلامت

شهرک دانشگاه شریف

خدمات بهداشت خانواده ( 5مراقبت از مادر باردار، کودک، میانسال، سالمند ،مشاوره باروری سالم)

پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

خدمات سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

واکسیناسیون

آموزش و ارتقا سلامت و خودمراقبتی

کلر سنجی

پزشک عمومی

مشاوره تغذیه

بهداشت روان

 

بلوار اردستانی خ تهران کوچه بوستان کوچه لاله سرای محله دانشگاه شریف

44989661

14:15-7:45

Template settings