نام مرکز

شرح خدمات

آدرس

تلفن

ساعت کاری

خانه بهداشت سنگان

خدمات بهداشت خانواده ( مراقبت از مادر باردار، کودک، میانسال، سالمند ،مشاوره باروری سالم)

پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

خدمات سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

واکسیناسیون

آموزش و ارتقا سلامت و خودمراقبتی

کلر سنجی

 

سولقان کیلومتر 30 جاده امامزاده داود

44391287

14:15-7:45

Template settings