نام مرکز

شرح خدمات

آدرس

تلفن

ساعت کاری

مرکز خدمات جامع  سلامت

سازمان برنامه

خدمات بهداشت خانواده ( مراقبت از مادر باردار، کودک، میانسال، سالمند ،مشاوره باروری سالم)

پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

خدمات سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

واکسیناسیون

آموزش و ارتقا سلامت و خودمراقبتی

کلر سنجی

پزشک عمومی

مشاوره تغذیه

بهداشت روان

غربالگری هیپوتیروئیدی

جنت آباد جنوبی-لاله غربی(کبیرزاده)-نبش گلستانه -پلاک11-ساختمان سهیل

46049831

14:15-7:45

Template settings