نام مرکز

شرح خدمات

آدرس

تلفن

ساعت کاری

پایگاه سلامت شماره 3

شهرک راه آهن (پیکان شهر)

خدمات بهداشت خانواده ( مراقبت از مادر باردار، کودک، میانسال، سالمند ،مشاوره باروری سالم)

پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

خدمات سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

واکسیناسیون

آموزش و ارتقا سلامت و خودمراقبتی

کلر سنجی

 

کیلومتر 14 اتوبان کرج -شهرک پیکان‌شهر-پایگاه بهداشتی پیکان‌شهر

8-44780126

14:15-7:45

Template settings