نام مرکز

شرح خدمات

آدرس

تلفن

ساعت کاری

پایگاه سلامت شماره 2  راه آهن (  شهید صفرپور)

خدمات بهداشت خانواده ( مراقبت از مادر باردار، کودک، میانسال، سالمند ،مشاوره باروری سالم)

پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

خدمات سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

واکسیناسیون

آموزش و ارتقا سلامت و خودمراقبتی

کلر سنجی

 

شهرک گلستان میدان ساحل خیابان ساحل 3

44733934

14:15-7:45

Template settings