نام مرکز

شرح خدمات

آدرس

تلفن

ساعت کاری

پایگاه سلامت  شماره 1 راه آهن ( تختی )

خدمات بهداشت خانواده ( مراقبت از مادر باردار، کودک، میانسال، سالمند ،مشاوره باروری سالم)

پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

خدمات سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

واکسیناسیون

آموزش و ارتقا سلامت و خودمراقبتی

کلر سنجی

 

شهرک راه آهن خ گلفام- نبش بنفشه هشتم

44724817

14:15-7:45

Template settings