نام مرکز

شرح خدمات

آدرس

تلفن

ساعت کاری

مرکز خدمات جامع سلامت شهرک راه آهن

خدمات بهداشت خانواده ( مراقبت از مادر باردار، کودک، میانسال، سالمند ،مشاوره باروری سالم)

پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

خدمات سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

واکسیناسیون

آموزش و ارتقا سلامت و خودمراقبتی

کلر سنجی

پزشک عمومی

بهداشت محیط

مشاوره تغذیه

بهداشت روان

غربالگری تیروئید

شهرک راه آهن بلوار هاشم زاده خ اقاقیا خ اقاقیای غربی - ساختمان پزشکان اقاقیا

44925049

14:15-7:45

Template settings