نام مرکز

شرح خدمات

آدرس

تلفن

ساعت کاری

پایگاه سلامت

شماره 2 المپیک (شهید باقری )

خدمات بهداشت خانواده ( مراقبت از مادر باردار، کودک، میانسال، سالمند ،مشاوره باروری سالم)

پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

خدمات سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

واکسیناسیون

آموزش و ارتقا سلامت و خودمراقبتی

کلر سنجی

 

اتوبان خرازی شهرک شهید باقری خیابان بوستان ،

خیابان مظفر روبروی مجتمع سماء داخل برج ساحل

46081686

14:15-7:45

Template settings