نام مرکز

شرح خدمات

آدرس

تلفن

ساعت کاری

پایگاه سلامت شماره 1 المپیک (ریحان سلامت)

خدمات بهداشت خانواده ( مراقبت از مادر باردار، کودک، میانسال، سالمند ،مشاوره باروری سالم)

پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

خدمات سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

واکسیناسیون

آموزش و ارتقا سلامت و خودمراقبتی

کلر سنجی

 

انتهای اتوبان شهیدخرازی محله آبشار تهران  خیابان عطار نیشابوری برج پاسارگاد طبقه همکف

44743082

14:15-7:45

Template settings